Bezpečnost práce - Požární ochrana

Požární ochrana

Jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně zajišťujeme kompletní zpracování dokumentace požární ochrany pro všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Povinnost zpracování dokumentace vychází ze zákona o požární ochraně.

kontroly a servis hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
technicko – inženýrské služby (výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně)
zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby a další projekční činnost
konzultační a auditorská činnost z hlediska požární ochrany