Bezpečnost práce - Reference

Reference

Veškeré naše služby, uvedené pro oblasti PO a BOZP poskytujeme dlouhodobě na základě uzavřených "Trvalých obchodních smluv".

Pro servisní služby a technicko-inženýrskou činnost jsou našimi zákazníky a partnery: Jako osoby odborně způsobilé v požární ochraně a bezpečnosti práce působíme například v objektech a zřízeních: Projektování výrobních objektů Projektování nevýrobních objektů